Ilmanlaatumittarilla tiedät aina millaista ilmanlaatu kotonasi on

Jopa miljoona suomalaista kärsii huonosta sisäilmasta, suuri osa tietämättään. Ilmanlaatumittari auttaa seuraamaan sisäilmaa ja paljastamaan mahdolliset ongelmakohdat ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa hyvinvointiin tai terveyteen.

Olet saattanut ehkä tutista sisällä, kärsiä kuivasta ihosta tai kokea väsymystä, jolle et ole löytänyt syytä. Mikäli sisäilma on huono, se voi aiheuttaa olosuhdehaittoja, outoja oireita tai jopa sairauksia.

Artikkelissamme tarkastelemme sisäilmaa, sen vaikutuksia, sekä esittelemme ilmanlaatumittarin, joka auttaa paikantamaan mahdolliset ongelmakohdat ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Miksi ilmanlaadun seuraaminen on tärkeää?

Sisäilma käsittää sisätiloissa hengitettävän ilman, joka voi sisältää epäpuhtauksia tai vaikka radonia. Sisäilma vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin, mutta monet eivät ole pysähtyneet miettimään sen tärkeyttä.

Huono sisäilma voi johtua monista syistä, kuten esimerkiksi radonista, radioaktiivisesta hajoamiskaasusta, joka nousee rakenteita pitkin sisäilmaan ja lisää merkittävästi keuhkosyöpäriskiä.

Radon on hajuton, eikä sitä voi aistia aistein. Aikaisemmin sen havaitseminen vaati ammattilaislaitteita, mutta nyt laitteet ovat kaikkien saatavilla helposti.

Muut merkit huonosta sisäilmasta voivat olla tunkkainen ja kuiva ilma, huonosti kiertävä ilma tai kosteuden kertyminen pinnoille. Pahimmassa tapauksessa huono sisäilma voi johtaa terveysongelmiin, mutta oireet voivat vaihdella yksilöittäin.Huono sisäilma voi aiheuttaa mm. päänsärkyä

Sisäilmaan tulisi kiinnittää huomiota. Hengitysliiton mukaan kodin sisäilma on hyvä, kun sen asukkaat ovat tyytyväisiä sen laatuun, sisäilmassa ei ole terveydellistä haittaa aiheuttavia tekijöitä ja asuinrakennus on kunnossa.

Ilmanvaihto on hyvän sisäilman perusedellytys, sillä se poistaa ilmasta epäpuhtauksia ja hajuja. Ilmakas arvioi, että yli puolessa 1990-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa taloissa on puutteellinen ilmanvaihto – korvaus- tai poistoilmaventtiileitä puuttuu tai ne ovat puutteelliset.

Ilmanlaadun seuraaminen on onneksi nyt vaivattomampaa kuin koskaan aikaisemmin, kiitos nykyteknologian.

Näistä syistä ilman laadun tarkkailu kannattaa:

1. Sisäilman puhtaus ja hengitysterveys:

Monilla ihmisillä esiintyy erilaisia allergioita, ja astma on melko yleinen vaiva. Tuoreimpien väestötutkimusten mukaan noin kolmasosa aikuisväestöstä kertoo kokevansa allergisia oireita, kuten raportoidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla. THL myös huomauttaa, että allergiat ja astma ovat lasten ja nuorten yleisin pitkäaikaissairaus.

Hyvä sisäilma voi helpottaa allergiaoireita, kuten silmien ärsytystä, ja tarjota helpotusta allergisille henkilöille. Erityisesti lapsille puhtaan sisäilman merkitys on suuri, koska he ovat vielä kehitysvaiheessa ja siten alttiimpia ympäristötekijöille.

Erityisen tärkeää sisäilman puhtaus on niille, jotka viettävät pidempiä aikoja sisätiloissa, kuten kotona tai toimistossa. Tämä vaikuttaa suoraan asumis- ja työskentelymukavuuteen.

2. Vaikutus keskittymiskykyyn:

Korkea hiilidioksipitoisuus voi aiheuttaa väsymystä ja heikentää keskittymiskykyä. Happi on elintärkeä terveydelle ja hyvinvoinnille. Erityisesti suljetuissa tiloissa, kuten asunnoissa, kouluissa ja toimistoissa, ilmanlaatua tulisi tarkkailla, koska näissä tiloissa vietetään paljon aikaa ja hiilidioksipitoisuus saattaa nousta.

Laadukas ilmanlaatumittari ilmoittaa korkeasta hiilidioksidipitoisuudesta, mahdollistaen esimerkiksi ilmastoinnin tehokkaamman käytön. Ratkaisuna korkeaan hiilidioksipitoisuuteen on raitis ilma ja asianmukainen ilmanvaihto, joka auttaa myös poistamaan vaarallisia radonpitoisuuksia.

3. Vaikutus terveyteen ja asumismukavuuteen:

Hyvä sisäilma ja viihtyisä, puhdas ympäristö edistävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sisäilman laadun tarkkailu ja sen laadusta huolehtiminen auttavat ehkäisemään homeiden ja bakteerien kasvua, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti terveyteen.Hyvä sisäilmanlaatu parantaa myös unenlaatua merkittävästi

Hyvä sisäilma parantaa myös unen laatua. Ihanteellinen sisäilman kosteus on 40 %, vaihdellen 30-60 % välillä, ja lämpötilan tulisi olla +18–22 astetta. Sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, kuten lämpötila, ilmankosteus, vetoisuus, radon, pienhiukkaset ja ilmanvaihto, tulisi pitää hallinnassa takaamassa terveellinen asumis- ja työskentely-ympäristö.

Miten ilmanlaatumittari auttaa parantamaan sisäilmaa kotona ja työpaikoilla?

Ilmanlaatumittari on tehokas työkalu, joka avaa ikkunan näkymättömään maailmaan – sisäilman laatuun. Sen avulla voimme tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat kotona tai työpaikalla.

On hyvä huomata, että ilmanlaatumittari seuraa sisäilmaa pitkän aikavälin aikana, jolloin yksittäiset tekijät eivät vaikuta tulokseen ja saat kokonaisvaltaisen kuvan sisäilman tilanteesta.

Mutta miten tämä teknologia auttaa parantamaan sisäilmaa?

1. Ongelmakohtien tunnistaminen:

Ilmanlaatumittari on ensisijaisesti tiedonlähde. Se paljastaa ilmanlaadun piilevät haasteet, kuten hiilidioksipitoisuuden, radonin ja epäpuhtaudet. Tämä tieto on avainasemassa, kun haluamme puhtaan ja hyvän sisäilman sekä luoda terveellisen ja viihtyisän ympäristön.

Ongelmakohtien tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti terveellisempää ilmaa. Ilmanlaatumittari antaa tietoa, jonka avulla voidaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä ja reagoida ajoissa ennen isompia ongelmia.

Monia huolestuttaa sisäilmaongelmat työpaikoilla ja kodeissa sekä erityisesti home. Ilmanlaatumittareissa on saatavilla malleja, joilla mitataan homeriskiä.

2. Ratkaisut ja käytännön toimenpiteet:

Yksinkertaisimmillaan ratkaisu ilmanlaatumittarissa esiintyvään ongelmakohtaan on yleensä kodin tai työpaikan ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen. Kun ilmanvaihto toimii, se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sisäilmaan.

Joskus ilmanlaatumittarin tulokset viittaavat vakavampaan ongelmaan, johon tarvitaan asiantuntija-apua. Älä epäröi kääntyä ammattilaisten puoleen, sillä ammattiapu varmistaa asianmukaiset toimenpiteet, jotta sisäilman puhtaus saadaan kuntoon.Hyvä ilmanlaatumittari on aina järkevä hankinta

Miten valita paras ilmanlaatumittari?

Ilmanlaatumittari on keskeinen työkalu terveellisen ja viihtyisän sisäilman takaamiseksi. Valitessasi sopivaa mittaria on olennaista harkita sen käyttötarkoitusta.

Järkevintä on valita mahdollisimman kattava ilmanlaatumittari, joka kykenee mittaamaan monipuolisesti erilaisia ilmanlaadun parametreja ja epäpuhtauksia. Yleisimpiä mittauskohteita ovat:

 • hiilidioksidipitoisuus
 • radon
 • ilman lämpötila
 • ilmankosteus
 • ilmanpaine
 • pienhiukkaspitoisuus
 • VOC-yhdisteet

Nykyään monet ilmanlaatumittarit toimivat älykkäiden sovellusten kautta, mikä tekee niiden käytöstä kätevää ja monipuolista. Kun ilmanlaadun lukemat jäävät sovelluksen muistiin, on huomattavasti helpompaa seurata sisäilmanlaatua pidemmällä aikavälillä sekä arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta ilmanlaatuun.

Sijoittaminen kattavaan ilmanlaatumittariin voi näin ollen osoittautua pitkäaikaiseksi ratkaisuksi, joka tukee kodin viihtyvyyttä ja asukkaiden terveyttä.

Hankkiessasi ilmanlaatumittaria huomioi seuraavat näkökohdat:

 • Käyttötarkoitus: Määrittele, minne ja mihin tarkoitukseen ilmanlaatumittari tarvitaan. Haluatko kartoittaa sisäilman laatua työpaikalla vai selvittää kotisi ilmanlaatua?
 • Ominaisuudet: Harkitse, mitä tarkalleen haluat mitata ja minkälaista tietoa tarvitset. Suomessa radonesiintyvyys on korkeaa, joten radonmittaus on suositeltava ominaisuus. Varustaudu ilmanlaatumittarilla, joka vastaa tarpeitasi.
 • Laatu: Panosta laadukkaaseen mittariin, jotta saat luotettavia tuloksia. Laadukas ilmanlaatumittari varmistaa, että mittaukset ovat tarkkoja ja luotettavia, mikä on olennaista päätöksenteossa ja ongelmien tunnistamisessa.
 • Hinta: Ilmanlaatumittareiden hinnat vaihtelevat, mutta ne alkavat yleensä noin 50 eurosta. Budjettiin sopivan mittarin voi hyvin löytää n. 50–100 euron hintaluokasta, kun taas laadukkaampi ja kattavampi vaihtoehto saattaa maksaa 100 eurosta ylöspäin. Valitse mittari, jonka hinta-laatusuhde on sinulle sopiva.
 • Paikka: Huomioi, että markkinoilla olevat ilmanlaatumittarit on yleensä suunniteltu käytettäviksi kodeissa ja työpaikoilla, kuten pienissä toimistoissa.

Isompiin tiloihin saatetaan tarvita useampia mittareita tai jopa ammattimaisempia laitteita. Tällaisissa tilanteissa kannattaa harkita asiantuntija-apua varmistaaksesi, että mittauskattavuus on riittävä ja tulokset ovat luotettavia.

Airthings: Luotettavat ilmanlaatumittarit parempaan sisäilmaanAirthingsiltä löytyy ilmanlaatumittareita kaikkiin käyttötarkoituksiin

Kuinka hyvin tunnet kotisi sisäilman laadun? Norjalainen Airthings tarjoaa laadukkaita ilmanlaatumittareita, jotka ovat avain terveellisempään ja turvallisempaan sisäilmaan.

Airthingsin valikoimasta löytyy luotettavia ilmanlaatumittareita, kuten suosittu Airthings Wave Plus -malli. Kädenheilauksella toimiva Wave Plus tarjoaa tehokkaan seurannan sisäilman radonpitoisuuteen, ilmankosteuteen, lämpötilaan, hiilidioksiditasoon, ilmanpaineeseen sekä VOC-yhdisteisiin.

Airthings Wave Plus-mallin nimi kuvastaa sen helppokäyttöisyyttä - voit tarkistaa sisäilman laadun yhdellä kädenheilautuksella. Lisäksi tuloksia voi tottakai seurata Airthingsin ilmaisella älypuhelinsovelluksella.

Airthings View Plus taas on markkinoiden edistynein ilmanlaatumittari, jonka avulla mittaat helposti sisäilman radonpitoisuuden, pienhiukkaset, hiilidioksiditason, VOC-yhdisteet, ilmanpaineen, ilmankosteuden ja lämpötilan. Sen avulla saat siis tietoosi kaiken tarpeellisen sisäilman laadusta.

Airthings View Plus -mallissa on näyttö, josta näet heti haluamasi tulokset. Ja tarkemmin tuloksia tarkastelet mobiilisovelluksella. View Plus toimii langattomassa Wifi-verkossa, joten pystyt tarkastelemaan tuloksia reaaliaikaisesti mistä tahansa.

Airthings Wave Mini on edellisiä selkeästi edullisempi ilmanlaatumittari. Se on myös älykäs, ja toimii ilmaisella Airthingsin sovelluksella. Sen avulla mittaat helposti ja luotettavasti sisäilman VOC-yhdisteet, ilmankosteuden ja lämpötilan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että Wave Mini ei mittaa radonia.

Airthings Wave Mini tekee lisäksi lämpötila- ja kosteusanturien avulla homeriskiarvion eli arvion riskistä homeen kasvamiselle laitteen ympäristössä.

 

Halutessasi lisätietoja muista Airthingsin ilmanlaatumittareista suosittelemme syventymään valintaoppaaseemme, josta löydät lisätietoja jokaisesta mallista. Paranna kotisi sisäilmaa ja tee terveytesi ja hyvinvointisi eteen tietoisempia päätöksiä Airthingsin avulla!

Tutustu myös Tatun ilmanlaatuoppaaseen tai vieraile verkkokaupassamme saadaksesi lisätietoja ilmanlaatumittareistamme.

 

Lähteet:

Huonosta sisäilmasta kärsii jopa miljoona suomalaista – näin erotat oireet flunssasta | Paikalliset | Keski-Uusimaa

Hengitysliitto

Astman ja allergioiden yleisyys - THL

Ilmakas

Suosittua juuri nyt

Näytä kaikki
Uutuudet
Duracell-charge-10-powerbank-10000mAh-5Duracell-charge-10-powerbank-10000mAh
Alennushinta€34,95
Duracell Charge10 Powerbank 10000mAh PD 18W Duracell Varastossa
ALE €100,00
Braun Series 9 Pro -partakone puhdistusasemalla 9460ccBraun Series 9 Pro -partakone puhdistusasemalla 9460cc
Alennushinta€299,00 Normaalihinta€399,00
Braun Series 9 Pro -partakone puhdistusasemalla 9460cc Braun Varastossa
HuhtiALEALE €20,00
Cobra SC100 -kojelautakamera (Full HD & GPS)Cobra SC100 -kojelautakamera (Full HD & GPS)
Alennushinta€99,00 Normaalihinta€119,00
Cobra SC100 -kojelautakamera (Full HD & GPS) Cobra Varastossa
ALE €30,00
Blaupunkt-sahkoauton-voimavirta-latauslaite-saatimella-8m-11kw-3Blaupunkt-sahkoauton-voimavirta-latauslaite-saatimella-8m-11kw-2
Uutuudet
park-solar-automaattinen-parkkikiekko-aurinkokennollapark-solar-automaattinen-parkkikiekko-aurinkokennolla-1
Uutuudet
Audeeo Bluetooth vastamelukuulokkeet (ANC)Audeeo Bluetooth vastamelukuulokkeet (ANC)
Alennushinta€34,95
Audeeo Bluetooth vastamelukuulokkeet (ANC) Audeeo Varastossa
Uutuudet
Cobra SC200D -kojelautakamera QHD + takakameraCobra SC200D -kojelautakamera QHD + takakamera
Alennushinta€199,00
Cobra SC200D -kojelautakamera QHD + takakamera Cobra Varastossa
ALE €44,00
Sandberg varavirtalähde 7in1 72000mAh Survivor PowerbankSandberg varavirtalähde 7in1 72000mAh Survivor Powerbank
Alennushinta€255,00 Normaalihinta€299,00
Sandberg varavirtalähde 7in1 72000mAh Survivor Powerbank Sandberg Varastossa
ALE €40,00
Blaupunkt sähköauton voimavirta-latauslaite säätimellä 6m, Voimavirta-Type 2, 11 kWBlaupunkt sähköauton voimavirta-latauslaite säätimellä 6m, Voimavirta-Type 2, 11 kW
ALE €14,00
Glovii lämmitettävät hanskatGlovii lämmitettävät hanskat
AlennushintaAlkaen €145,00 Normaalihinta€159,00
Glovii lämmitettävät hanskat Glovii Varastossa
Lisää ostoskoriin
HuhtiALEALE €10,00
Intenso Black Buds Bluetooth vastamelukuulokkeet (ANC)Intenso Black Buds Bluetooth vastamelukuulokkeet (ANC)
Alennushinta€29,95 Normaalihinta€39,95
Intenso Black Buds Bluetooth vastamelukuulokkeet (ANC) Intenso Varastossa
Uutuudet
  Ansmann-monitoimityokalu-14in1  Ansmann-monitoimityokalu-14in1-1
Alennushinta€39,95
Ansmann monitoimityökalu 14in1 Ansmann Varastossa